http://eshop.ethnic.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +
Facebook
Sdílet

Navigace: Originální dárky Ethnic -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Nákupní řád

 

 
Cena poštovného:
Hotově / Osobní odběr 0 Kč
Dobírka  150 Kč
Platba přes účet 90 Kč
Cena za dopravu může být stanovena jiná, vždy však dle nabídky eshopu při nákupu. U nadměrných zásilek si prodejce vyhrazuje upravit výši poštovného dle aktuálních ceníků dopravce.


Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny  Ethnic.cz   
 

 

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem.

 

Práva a povinnosti prodávajícího 

 

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací)
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího 

 

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.  
 4. Výměna zboží probíhá za stejných podmínek jako vrácení zboží.
 5. Kupující je povinen v tomto případě výměny zboží za jiné zaplatit prodávajícímu poštovné a tzv. výměnné dle platného ceníku.
 6. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz (Bezpečnost a ochrana informací).
 7. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

 

Objednávka zboží 

 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Ethnic.cz     jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemným potvrzením objednávky.
 2. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa kupujícího uvedená ve formuláři, případně adresa dodání zboží.
 3. Zboží je expedováno dle dodacích podmínek serveru Ethnic.cz  
 4. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny se zákonným DPH.
 5. Obchodníkům prodávající poskytuje množstevní slevy viz pro firmy.
 6. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 7. Při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.
 8. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 10 % z fakturované částky.

 

Balné a cena dopravy 

 

 1. Standardní cena poštovného a balného je dle objednávaného zboží . 
 2. Poštovné a balné neplatíte ani při osobním převzetí objednávky v Karlových Varech.
 3. Pokud zásilku nepřevezmete, účtujeme při opětovném doručení storno poplatek 100 Kč.

 

 
Bezpečnost a ochrana informací
 

 

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti a pod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu ve vlastní obchodní síti a to pouze k obchodním účelům.

 

 
Dodání zboží
 

 

 1. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
 2. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednut zboží.
 3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, poštovní zásilka).
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 6. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
 7. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.

 

 
Zrušení objednávky
 

 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.
 2. V takovém případě je kupující povinen:
  1. o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu pro vrácení peněz.
  2. poté zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady v na adresu prodávajícího.
  3. pokud jsou tyto podmínky splněny, prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu na jeho účet a to do 30 dní od zpětného převzetí zboží. V případě poškození či neúplného či jinak použitého zboží má prodávající nárok na náhradu škody snížením kupní ceny odpovídajícím způsobem.
 3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - zrušení objednávky ze strany prodávajícího, případně bude uskladněno po omezenou dobu za poplatek.
 6. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. změnila se výrazným způsobem cena
  3. zboží je momentálně doprodáno
 8. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
 9. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a to do 30 dní od odstoupení od smlouvy.

 

 
Nebezpečí škody na zboží
 

 

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.   

 

 
Platební podmínky

 

 1. Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
  1. v hotovosti - při převzetí dodávky na pobočce
  2. v hotovosti-dobírkou
  3. platbou bankovním převodem
  4. platba předem - zálohovou fakturou - (při objednání nestandardního zboží)
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.
 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.